Offbeat Jungle Trek To Rangana Fort

                 Kolhapur Hikers Offbeat Jungle Trek To Rangana Fort Information about the Trek : Range- Patgoan. Level: easy. Date: 28-29 Jan 2017(Saturday – Sunnday) Participants :- min 35, max 50,(First come... READ MORE

‘एक पहाट पन्हाळ्यावर’ साजरी करूयात यंदाची दिवाळी गड-किल्ल्यांच्या सहवासात

दिनांक: २८ ऑक्टोबर २०१६ ठिकाण : किल्ले पन्हाळगड”पहाट दिवाळीची…….भेट पन्हाळगडाची दिपोत्सवाच्या उपक्रमाला….साथ तुम्हा सर्वांची”या उपक्रमा आजची तरुण पिढी इतिहासापासून दूर जात आहे अशीच सर्वांची धारणा आहे. पण कोल्हापूर हायकर्सच्या मावळ्यांनी दोन वर्षांपूर्वी एकत्र... READ MORE

Sandhan Valley Camp 2016

Sandhan Valley Camp 2016 “Dear Adventure Enthusiasts, Kolhapur Hikers inviting you for most exciting, thrilling and popular camp of the year………!   We are the Kolhapur Hikers Promoting Giant Swing on natural set-up... READ MORE

Facebook